import { getAnalytics, setUserId } from "firebase/analytics"; const analytics = getAnalytics(); setUserId(analytics, "123456");

7bulls.com Sp. z o. o. o statusie Centrum badawczo - rozwojowego

Wykonawca:

Cel projektu:

Cel projektu:

Celem Wnioskodawcy jest zmiana procesów biznesowych w firmie, prowadząc do redukcji procesów związanych z bezpośrednim kontaktem pomiędzy klientami i pracownikami oraz wykorzystania cyfryzacji do automatyzacji powtarzalnych czynności realizowanych obecnie ręcznie. Celami biznesowymi są:

1) redukcja czynności i formalności realizowanych analogowo oraz czynności wymagających bezpośrednich kontaktów klientów i pracowników w ramach procesów sprzedaży i świadczenia usługi

2) eliminacja konieczności tworzenia własnych narzędzi informatycznych ich utrzymania oraz obsługi technicznej, przy maksymalizacji korzyści z wykorzystania zastosowanych rozwiązań,

3) możliwość profesjonalnego świadczenia usługi, niezależnie od lokalizacji pracowni, poprzez zwiększenie mobilności pracowników oraz świadczenie usługi zdalnej/online, koniecznej w przypadkach zagrożenia pandemicznego oraz lockdownu lub innych ograniczeń związanych z dystansowaniem społecznym.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Całkowity koszt projektu: 287 900 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 244 715 zł

 

Maja Hnat realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Zakup i wdrożenie oprogramowania CRM oraz środków trwałych do bezkontaktowej prezentacji oferty, automatyzacji procesu sprzedaży bezkontaktowej oraz poprawy efektywności obsługi

i prowadzenia warsztatów Manubbies offline i online.

 

Manubbies Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Aplikacja testowo-pomiarowa do zdalnej oceny cech, preferencji i umiejętności składowych Kompetencji Przyszłości dzieci powyżej 7 roku życia.

Opracowanie i automatyzacja zdalnego pozyskiwania informacji w formie zgamifikowanego procesu badania uczestników zajęć, rzutujące na poprawę wydajności oferty Manubbies. Dzięki aplikacji będą możliwe:
 

 • zdalne pozyskanie informacji na temat uczestników warsztatów pod względem cech, preferencji
  oraz umiejętności;
 • ewaluacja postępów uczestników w trakcie trwania kursu;
 • dokładniejsze określenie potrzeb odbiorców kursu i rozwój programu zajęć pod ich kątem;
 • lepsze poznanie i zrozumienie grupy odbiorców, co wpłynie na dopasowanie oferty do sytuacji rynkowej;
 • zmienna warstwa testowo-pomiarowa aplikacji umożliwi modyfikację i doskonalenie narzędzia na bazie zastosowanych metod i modeli pomiarowych;
 • zdalne, zautomatyzowane narzędzie do prowadzenia testów pozwoli zmniejszyć udział pracy człowieka,
  co podniesie efektywność firmy.

  Odbiorcy otrzymają ciekawszą, ewoluującą propozycję programową, zindywidualizowaną i dopasowaną
  do ich potrzeb oraz możliwości, a co za tym idzie zwiększą zaangażowanie w proces rozwoju.

Całkowity koszt projektu: 400 000 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 306 000 zł

 

Ul. Raabego 2c/159 przy szkole nr 340  +48 782 258 267

www.manubbies.pl | www.facebook.com/manubbies | https://www.instagram.com/manubbies.pl/?hl=pl